Jens Stoltenberg vinker på talestolen
Det er lettere å få oppfylt den amerikanske drømmen i Norge enn i Amerika Jens Stoltenberg, tidligere partileder

Jens Stoltenberg er tidligere leder i Arbeiderpartiet.

– Derfor er jeg sosialdemokrat

Om Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg har vært statsminister i Norge i til sammen nesten 10 år, og var partileder i Arbeiderpartiet fra 2002 - 2014. I tillegg har han har vært finansminister, næringsminister, energiminister og statssekretær ved Miljødepartementet.

Stoltenberg har hatt en rekke internasjonale oppdrag, og er i dag FNs spesialutsending på klimaendringer. Tidligere har han ledet FNs høynivåpanel som foreslo tiltak for å styrke FNs arbeid i verdens fattigste land, og FNs høynivå-rådgivingsgruppe for klimafinansiering. 

Å ha ledet en koalisjonsregjering, samt mangfoldige og internasjonale høynivågrupper, har gitt Stoltenberg bred erfaring når det kommer til komplekse lederoppgaver. Han har en evne til å sette visjonære og realistiske mål, finne konsensusløsninger, og å sikre iverksetting av vedtak. 

Her hjemme har Stoltenberg sikret bred politisk enighet om nødvendigheten av trygg økonomisk styring av det norske pensjonsfondet, en balansert tilnærming til energi-og miljøspørsmål, og en utenriks-og sikkerhetspolitikk basert på folkeretten, solidaritet og byrdefordeling.

Internasjonalt har han vært en sterk tilhenger av globalt og regionalt samarbeid, en klar arbeidsdeling mellom internasjonale organisasjoner, og et forsterket offentlig-privat samarbeid om globale helsespørsmål. 

Jens Stoltenberg med roser
Kraften i det norske samholdet er at alle bidrar
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg vinker ved bil